Διεθνής διαγωνισμός Fallout 2022

“Fallout”

«Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής»

Ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει σοβαρό αντίκτυπο στο περιβάλλον που ζούμε. Η επιβίωση μας σε αυτόν τον πλανήτη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συμπεριφορά και τις επιλογές μας, αλλά δυστυχώς τίποτα δεν δείχνει να αλλάζει.

Φαινόμενα όπως, η συχνή και έντονη ξηρασία, οι καταιγίδες, τα κύματα καύσωνα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, το λιώσιμο των παγετώνων και η θέρμανση των ωκεανών έχουν άμεσες συνέπειες σε όλα τα έμβια όντα. Οι καταστροφές είναι μεγάλες ακόμα και στα μέσα διαβίωσης αλλά και στις υποδομές, στις κοινότητες των ανθρώπων. Καθώς η κλιματική αλλαγή συμβαίνει, η ένταση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων επιδεινώνεται και τα αποτελέσματα, άμεσα ή έμμεσα είναι πολύ σοβαρά.

Η κλιματική αλλαγή μας αφορά όλους! Η φωτογραφική καταγραφή της αλλαγής αυτής συμβάλει στην παρακολούθηση των τρεχουσών επιπτώσεων και στην αποτύπωσή τους για την πρόβλεψη μελλοντικών επιζήμιων καταστάσεων. Πάνω από όλα όμως η φωτογραφία εμπνέει και προκαλεί συναισθηματικές αντιδράσεις. Συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία μηχανισμών «ενσυναίσθησης» και γενικά μας ευαισθητοποιεί και μας προβληματίζει σχετικά με το μέλλον του πλανήτη μας! Επιπλέον, η φωτογραφική αποτύπωση της ζωής είναι δυνατόν να μας βοηθήσει στο να αλλάξουμε συνήθειες και αντιλήψεις, και έχει την δύναμη να μας κάνει όλους καλύτερους.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας καλεί τους φωτογράφους του κόσμου να καταγράψουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όλες τις πτυχές της ζωής μας, προσωπικές και συλλογικές, οικολογικές και κοινωνικές καθώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις μεγάλες και πρωτόγνωρες περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Αναστάσης Πρωτοπαπάς ΜΑ/ΒΑ Καλλιτεχνικός Διευθυντής Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2022

Η φωτογραφία που συνοδεύει την δημοσίευση ανήκει στον φωτογράφο Αναστάσιο Μπίρη
Project: "The breath of Darth Vader", Title: "Burned soccer field at Vassilika North Evia", ©Tasos Biris, August 2021
https://www.tasosbiris.com/

Όροι συμμετοχής και κανονισμός του Διεθνούς διαγωνισμού

Το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών με τη Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2022 / Corinth Exposed International Photography Festival 2022. Ο διαγωνισμός αποτελεί επί μέρους δράση του Φεστιβάλ και οι 20 φωτογραφίες που θα επιλεγούν από αρμόδια Κριτική Επιτροπή θα εκτεθούν τον Μάιο του 2022 σε ένα από τα ομορφότερα μουσεία της Ελλάδας. Ο χώρος και η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθούν σύντομα.

Προθεσμία υποβολής: 29 Απριλίου 2022 στις 18:00.

Κάθε συμμετοχή θεωρείται έγκυρη εφόσον πληρούνται οι όροι και οι κανόνες του διαγωνισμού, όπως περιγράφονται παρακάτω.

* Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού συμμετοχής.

Τρόπος συμμετοχής στον διαγωνισμό

1) Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ασχολούνται επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία.

2) Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μία μόνο φορά, και να στείλει, σε μία μοναδική αποστολή, από μία (1) έως πέντε (5) φωτογραφίες στην επιτροπή παραλαβής μέσω της online φόρμας συμμετοχής.

3) Στην αποστολή πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία. Α) όνομα Β) επώνυμο Γ) πατρώνυμο Δ) τηλέφωνο Ε) χώρα/πόλη ΣΤ) email Ζ) αριθμός φωτογραφιών (1-5) Η) Σύνδεσμοι προς τα αρχεία των φωτογραφιών σας.

4) Κάθε αρχείο φωτογραφίας .jpg πρέπει να αποσταλεί στο original μέγεθός της έτσι ώστε αν επιλεγεί να μπορεί να εκτυπωθεί στην πρέπουσα ανάλυση. Όλοι οι σύνδεσμοι για τις φωτογραφίες σας αποστέλλονται μέσω της online φόρμας συμμετοχής.

Όροι και προϋποθέσεις

1) Δεκτές θα γίνουν φωτογραφίες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και μόνο.

2) Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει και να δημοσιοποιήσει φωτογραφίες τις οποίες έχει αποκλειστικά δημιουργήσει ο ίδιος. Αν δημοσιευθούν ή χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες τρίτων, κατά παράβαση του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, υπεύθυνος είναι ο διαγωνιζόμενος. Ρητά δηλώνεται ότι το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών, τα μέλη του Corinthian Photography Club ή οποιοσδήποτε φορέας τα εκπροσωπεί, ή οι διοργανωτές της έκθεσης ή το Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη.

3) Εφόσον στις φωτογραφίες διακρίνονται πρόσωπα, για να μπορούν αυτές να εκτεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο δημιουργός είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει εγγράφως τη συγκατάθεση των εικονιζομένων. Σε αντίθετη περίπτωση, ρητά δηλώνεται ότι το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών, τα μέλη του Corinthian Photography Club ή οποιοσδήποτε φορέας τα εκπροσωπεί, ή οι διοργανωτές της έκθεσης ή το Δημόσιο δεν φέρουν καμία ευθύνη. Την ευθύνη έχει ο δημιουργός.

4) Η Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει ικανό αριθμό φωτογραφιών για την δημιουργία έκθεσης φωτογραφίας σε Μουσείο ή γκαλερί.

5) Βραβείο. Οι επιλεγμένες συμμετοχές είναι και οι διακεκριμένες του διαγωνισμού.

6) Οι νικητές του διαγωνισμού θα ενημερωθούν με email ή τηλεφωνικά μετά την λήξη του διαγωνισμού, ώστε να αποστείλουν ψηφιακά τα φωτογραφικά αρχεία σε υψηλή ανάλυση προς εκτύπωση με wetransfer.

7) Τα έξοδα των εκτυπώσεων δεν βαραίνουν τους διακριθέντες διαγωνιζόμενους, αλλά τους διοργανωτές.

8) Οι φωτογραφίες δεν πρέπει να εσωκλείουν γραφιστικά το όνομα του καλλιτέχνη.

9) Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της ακύρωσης του διαγωνισμού.

10) Μέσω της ιστοσελίδας θα ανακοινώνονται νεότερα σχετικά με τις ακριβείς ημερομηνίες των εκθέσεων και των δράσεων.

11) Ο διοργανωτής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες που αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε προωθητική ή διαφημιστική ενέργεια που έχει σχέση με το φεστιβάλ αναγράφοντας το όνομα του δημιουργού σε υποσημείωση.

12) Ο συμμετέχων, δημιουργός, αποδέχεται όλους τους παραπάνω όρους και η αποστολή των έργων του ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας συμμετοχής θεωρείται ως ενυπόγραφη δήλωση αποδοχής.

Pin It