Δήλωση συμμετοχής στο διαγωνισμό "Αέναος χορός" 2023

Παρακαλούμε, πριν υποβάλλετε τη συμμετοχή σας, διαβάστε προσεκτικά τους όρους συμμετοχής.
Στείλτε τις φωτογραφίες σας μέσω WeTransfer επιλέγοντας Get a link και κάντε επικόλληση του/των συνδέσμου/ων που σας δίνει το WeTransfer στο παραπάνω πεδίο. Αν προσθέσετε παραπάνω από έναν συνδέσμους, παρακαλούμε επικολλήστε ένα σύνδεσμο ανά γραμμή στο παραπάνω πεδίο.

Pin It