Ατομική έκθεση φωτογραφίας της Lăcră Grozăvescu με τίτλο "This Place was a Shelter"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κόρινθος, 7/8/2023

Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2023
Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο / Λουτράκι / Ισθμός Κορίνθου

Το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2023 σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου και το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών, παρουσιάζει, στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο την ατομική έκθεση φωτογραφίας της Lăcră Grozăvescu με τίτλο: This Place was a Shelter.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2023 στις 19:30.

Διάρκεια έκθεσης: 9/9 - 16/9/2023
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές 9:00 - 14:00

This Place was a Shelter

Photography can capture a piece of the present, freezing moments in time and preserving them for eternity. But at the same time, it possesses a unique ability to evoke emotions, resurrecting memories long forgotten or even foreshadowing a potential future. In "This Place was a Shelter", I decided to focus on the latter. For that purpose, I explore the intricate relationship between the Self and the world that surrounds us. My goal was to expose a variety of fears, anxieties, and existential dilemmas that accompany our existence. With a desire to connect and transform my environment, I embarked on a journey of exploration, seeking to create something new from the elements at hand. This photographic project brings forth the last remnants of a world in transition, where echoes of the past intertwine with an uncertain future. As some elements start to perish, the essence of this place gradually reverts to its origins, embracing a silent and almost solitary existence. It is a visual narrative of regret and lamentation, yet it carries an underlying thread of relief—a reminder that transformation and renewal often emerge from the ashes of what was once familiar.

Βιογραφικό

Lăcră Grozăvescu is a Romanian visual artist who excels in the use of colors combinations and texture, focusing on documenting space and the relation between the Self and the world. With a unique sense of place and a fine eye for detail, the work of Lăcră focuses on finding the unusual in ordinary places.

The artist expresses her vision of the world using mediums such as photography, painting, drawing, collage and film. She explores the connection between the external and internal and the transition from material to spiritual, from human to divine.

Her work reflects personal experiences, analyzing topics such as anxiety regarding life and death, memory, the problem of human existence and the pursuit of meaning.

Website: https://lacragrozavescu.com/
Instagram: lacra.grozavescu

Pin It