Φωτογραφικοί διάλογοι 2022 - Μάρι Μασουρίδου (video)