Φωτογραφικοί διάλογοι 2022 - Δημήτριος Μυτάς (video)