Ατομική έκθεση της Λίζα Μάσσεϊ με τίτλο “Country Mysteries: Blue Hour Tales Lisa Mazzei”

Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2022
Corinth Exposed Photography Festival 2022
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων (18/5) με θέμα «Η Δύναμη των Μουσείων», το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας 2022/Corinthian International Photography Festival 2022, τη Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου και το Πελοποννησιακό Ινστιτούτο Τεχνών, παρουσιάζει από την Τετάρτη 18 Μαΐου δύο ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας στο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας. Την ίδια ημέρα στις 19:00 οι συντελεστές του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας θα παρουσιάσουν στο κοινό τις δύο εκθέσεις.

Συγκεκριμένα:

‘’Save the Forest’’

Φωτογραφική έκθεση της Υπατίας Κορνάρου, ο φακός της οποίας αναδεικνύει, μέσα από ένα ονειρικό τοπίο, επίκαιρα θέματα, όπως η κλιματική αλλαγή, προβάλλοντας την ανάγκη του ανθρώπου να ζητήσει συγχώρεση για την καταστροφή που επέφερε στη φύση, με ιδιαίτερη έμφαση στα δάση.

‘’Country Mysteries: Blue Hour Tales’’

Φωτογραφική έκθεση της Lizza Mazzei, με όψεις της ιταλικής υπαίθρου, μέσα από μια εικαστική προσέγγιση που γεννούν η γοητεία και το μυστήριο των αγροτικών τοπίων.

Διάρκεια εκθέσεων: 18 Μαΐου - 30 Ιουνίου 2022
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00 - 18:00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, στο τηλέφωνο 27470 22279 (καθημερινά, εκτός Τρίτης, 10:00-18:00) και με το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Κορινθίας, στο τηλέφωνο 27410 73509, globals [at] otenet.gr, υπεύθυνος Σωκράτης Λαμπρόπουλος.

* Λόγω των ειδικών συνθηκών, και έχοντας ως προτεραιότητα τη δημόσια υγεία, η δράση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα.

** Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, την Τετάρτη 18/5 η είσοδος στα εννέα μουσεία του Δικτύου ΠΙΟΠ είναι ελεύθερη. Επιπλέον, τα αντικείμενα και οι εκδόσεις του Ιδρύματος θα προσφέρονται με έκπτωση 10% στα πωλητήρια των Μουσείων ΠΙΟΠ, στο MUSEUMSHOP Αθήνας (Στοά Σπυρομήλιου) και στο MUSEUMSHOP Θεσσαλονίκης (Λ. Νίκης 9Α και Δημοσθένους).

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας
200 16 Στυμφαλία Κορινθίας
Τ: 27470 22296 | www.piop.gr

Country Mysteries: Blue Hour Tales Lisa Mazzei

Το “Blue Hour Tales” προέρχεται από την ανάγκη να μιλήσω για τους απόηχους των τόπων στους οποίους ανήκω. Να ερμηνεύσω τη γοητεία που προκαλεί το μυστήριο της υπαίθρου. Αυτή η ιστορία εξελίσσεται μέσα από εικόνες της ιταλικής επαρχίας από όπου κατάγομαι, την κοιλάδα Garfagnana, μια περιοχή που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Τοσκάνης. Συνδέοντας την κινηματογραφική και λογοτεχνική παράδοση που συνδυάζει οριακά, τόπους και μυθιστορήματα μυστηρίου, η φωτογραφική σειρά “Blue Hour Tales” με μια σύγχρονη αφήγηση, χρησιμοποιεί την κινηματογραφική σκηνοθετημένη φωτογραφία και την τεκμηρίωση του καθημερινού μυστηρίου, από υποκειμενική και αντικειμενική άποψη. Υπάρχει ένα μυστήριο που διαπερνά το καθημερινό τοπίο. Το ίδιο μυστήριο που ζει εδώ και αιώνες στα δάση και στα βουνά. Οι νεαροί πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας προσπαθούν να κατανοήσουν την αινιγματική γλώσσα του φυσικού τοπίου και την αδυναμία επικοινωνίας μαζί του. Τα θέματα φαίνεται να απαθανατίζονται σε μια φαινομενική ακινησία, όταν η δράση μετατρέπεται σε ένα είδος εξωτερικής και εσωτερικής έρευνας. Το Country Mysteries είναι μια διαδρομή ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, μεταξύ ταυτότητας και χώρου, μια συλλογή εικόνων, μιας ακίνητης ιστορίας. https://www.lisamazzei.com/

Country Mysteries: Blue Hour Talescomes from the need to tell the echoes of the places I belong to, through a subjective interpretation that evokes the charm and mystery of the rural places. This story develops through the images of the Italian countryside where I come from, Garfagnana valley, an area located in the northern part of Tuscany. Latching on to the cinematographic and literary tradition that combines liminal places and mystery novels, Country Mysteries: Blue Hour Tales turns into a contemporary narrative that puts together cinematic staged photography and documentation of everyday mystery, subjective and objective points of view. There is a mystery that permeates the everyday landscape; the same mystery that has been living for centuries in the woods and in the mountains. The young protagonists of this story try to understand the enigmatic language of rural scenery and face the impossibility of communication with it. The subjects seem to be immortalized in a situation of apparent stillness, when the action turns into a kind of external and internal investigation. Country Mysteries is a path between fiction and reality, between identity and territory, a collection of pictures of a motionless tale. https://www.lisamazzei.com/

Country Mysteries: Blue Hour Tales

Country Mysteries: Blue Hour Talesnasce dall’esigenza di raccontare gli echi dei posti a cui appartengo, attraverso un reinterpretazione soggettiva che rievoca il fascino e il mistero dei luoghi rurali.

Questa storia si sviluppa attraverso le immagini della campagna italiana da cui provengo, la valle della Garfagnana, un’area rurale nel nord Toscana.

Riallacciandosi alla tradizione cinematografica e letteraria che mette assieme luoghi liminali e racconti di mistero, Country Mysteries: Blue Hour Tales si trasforma in una narrativa contemporanea che mette assieme staged photography e documentazione del mistero quotidiano, punti di vista oggettivi e soggettivi.

C’è un mistero che permea il paesaggio quotidiano; lo stesso mistero che vive da secoli nei boschi e nelle montagne. I giovani protagonisti di questa storia cercano di decifrare il linguaggio enigmatico dello scenario rurale e affrontano l’impossibilità di comunicare con esso.

I soggetti sembrano immortalati in una situazione di apparente stallo, quando l’azione si trasforma in una sorta di indagine esteriore ed interiore.

Country Mysteries è un percorso tra realtà e finzione, tra identità e territorio; una collezione di immagini di un racconto immobile.

Biography

Lisa Mazzei[1998, Barga] is an Italian photographer from Garfagnana, Tuscany.

She graduated in Graphic Design from Accademia Italiana in Florence. In 2021 she moved to Rome to study Direction of Photography into the Italian film industry. She directs music videos and fashion films as an independent filmmaker. She started as a self-taught astrophotographer and landscape photographer in 2016. Her photographic and videographic work is focused on mystery, liminal places, incommunicability and crepuscular worlds.

Lisa Mazzei[1998, Barga] è una fotografa italiana originaria della Garfagnana, in Toscana. Si è laureata in Graphic Design presso l’Accademia Italiana a Firenze. Nel 2021 si è spostata a Roma per studiare Direzione della fotografia all’interno dell’industria cinematografica italiana. Dirige video musicali e fashion film come filmmaker indipendente. Il suo percorso è cominciato come astrofotografa e fotografa paesaggista nel 2016 da autodidatta. Il suo lavoro fotografico e videografico è focalizzato sul mistero, i luoghi liminali, l’incomunicabilità e i mondi crepuscolari.

Pin It